Všeobecné obchodní podmínky

 

www.ziajaprotebe.cz

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti SPECTRUM TRADING s.r.o., adresa Praha 1, U Půjčovny 3/969, PSČ 11000, IČO: 256 39 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 57108 („my“). Tyto Podmínky upravují vztahy mezi námi, jakožto prodávajícími a vámi, jakožto kupujícími na našem e-shopu („vy“), který najdete na webových stránkách www.ziajaprotebe.cz („e-shop“). Náš e-shop nabízí hlavně kosmetické produkty.

Doporučujeme, abyste si Podmínky přečetli celé. Pokud se vám ale do toho z nějakého důvodu nechce, připravili jsme pro vás shrnutí těch nejdůležitějších bodů.

 • Zákazník je u nás na prvním místě a snažíme se vždy dosáhnout řešení, se kterým budete spokojení vy i my.
 • Vložením zboží do košíku spolu s vyplněním požadovaných údajů a potvrzením a odesláním objednávky s námi uzavíráte Smlouvu.
 • Pokud se spletete a objednáte něco omylem, až do expedice objednávky můžete zpravidla nákup bezplatně a bez obav upravit nebo zrušit. Stačí nám zavolat a určitě najdeme nějaké řešení, které bude vyhovovat nám i vám.
 • U některého zboží máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od jeho doručení. V případě, že si nákup rozmyslíte (tzn. zboží jste nepoužili a chcete jej vrátit), můžete po převzetí zásilky bez obav do 14 dnů odstoupit od Smlouvy a zboží nám vrátit. Důvod vrácení uvádět nemusíte, ale když nám ho sdělíte, budeme moc rádi a pomůže nám to ve zlepšování našich služeb. Pokud si přejete svého práva na odstoupení od Smlouvy využít, zašlete nám formulář o odstoupení od smlouvy, který najdete v příloze těchto Podmínek a zboží nám doručte poštou nebo osobně na naši adresu SPECTRUM TRADING s.r.o., Vyžlovská 1b, Praha 10, 100 00.
 • U zboží s návodem k použití si jej prosím pečlivě přečtěte.
 • Děláme všechno proto, aby reklamace byla vyřízená spravedlivě a co nejrychleji. Detaily k reklamacím najdete níže.
 • Při přebírání balíčku od přepravce si raději zkontrolujte, zda není obal poškozen. Nestává se to často, ale na pozdější reklamace poškození při přepravě už nemůžeme reagovat.
 • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Víc o tom, jak je zpracováváme, se můžete dozvědět tady.
 • Máte-li jakýkoli problém či dotaz, napište nám e-mail na info@ziajaprotebe.cz nebo zavolejte na + 420 771 143 879. Jsme tu pro vás a rádi vám s čímkoli pomůžeme.

 

1. Na úvod

 • Cílem těchto Podmínek je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím e-shopu („Smlouva“) a informovat vás o nich.
 • Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve vlastní Smlouvě. Vše, co si odchylně sjednáme ve Smlouvě má před Podmínkami přednost.
 • Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Jednoduše řečeno, změna Podmínek nebude mít vliv na už uskutečněné nákupy, ale jen na ty budoucí.
 • Můžete nás kontaktovat pomocí těchto údajů:

 

Adresa: SPECTRUM TRADING s.r.o., U Půjčovny 3/969, 11000 Praha 1

E-mail: info@ziajaprotebe.cz

Telefon: + 420 771 143 879

 

2. Zákaznický účet

 • Na e-shopu si můžete zřídit zákaznický účet, který poskytuje různé výhody, jako je přehled objednávek zboží, zákaznické slevy a další. Ze svého zákaznického účtu můžete objednávat zboží, nakupovat ale můžete i bez registrace účtu.
 • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje. V případě jakékoli jejich změny jste také povinni je v zákaznickém účtu aktualizovat. Údaje poskytnuté v zákaznickém účtu a při objednávání zboží považujeme za správné.
 • Zákaznický účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto informací potřebných pro přístup do zákaznického účtu jste povinni zachovávat mlčenlivost a měli byste je chránit proti zneužití. Neneseme odpovědnost za jakékoli zneužití zákaznického účtu třetími stranami.
 • Zákaznický účet je pouze váš a nejste oprávněni umožnit jeho použití třetím osobám.
 • V případě, že zjistíte, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do vašeho zákaznického účtu nebo k jeho zneužití, bezodkladně nás o tom informujte, my pak po dohodě s vámi můžeme zákaznický účet zablokovat.
 • Vezměte prosím na vědomí, že váš zákaznický účet můžeme zrušit, zejména pokud jej delší dobu nepoužíváte (min. 12 měsíců), nebo pokud porušíte své povinnosti ze Smlouvy nebo Podmínek. Často se to ale nestává a před smazáním účtu vám dáme předem vědět.
 • Berte prosím na vědomí, že zákaznický účet ani e-shop nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu našeho hardwaru a softwaru nebo nezbytnou údržbu takového vybavení třetích stran. Obvykle se ale snažíme takovou údržbu provádět mimo standardní denní dobu a po předchozím upozornění.

 

3. Jak probíhá objednávka zboží?

 • Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a nejsme povinni ohledně takového zboží uzavřít Smlouvu.
 • Objednávku zboží můžete provést následovně:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci na e-shopu;
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace účtu.
 • Při vyplňování objednávky si vyberete zboží, počet kusů zboží, způsob platby kupní ceny a způsob doručení zboží k vám. Můžete si vybrat i doplňující služby jako je dárkové balení zboží.
 • Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Je nezbytné, abyste před odesláním objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami a souhlasíte s nimi.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu jsou závazné. Uzavřením Smlouvy se my i vy zavazujeme řídit těmito Podmínkami.
 • Objednávku vám potvrdíme elektronicky e-mailem. Okamžikem doručení potvrzení o obdržení objednávky spolu uzavíráme Smlouvu za podmínek uvedených v objednávce a těchto Podmínkách. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky ve formátu pdf.
 • Při uzavírání Smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Musíme vás poučit o tom, že náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.
 • Pro případ, že by došlo k zjevně technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu objednávky, nejsme povinni vám takové za tuto zcela zjevně chybnou cenu zboží dodat. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám e-mailem změněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy, Smlouva je pak v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou cenou souhlasíte.

 

4. Jak nám za zboží můžete zaplatit?

 • Všechny ceny zboží a přepravy jsou včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v okamžiku objednávky zboží.
 • Pokud na e-shopu probíhá jakákoliv akční nabídka, pak platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou námi. Pokud není stanoveno jinak, případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně nijak kombinovat.
 • Zboží lze zaplatit způsoby uvedenými zde.
 • Berte prosím na vědomí, že případné dárkové poukazy jsou nedělitelné, to znamená, že celá hodnota uvedená na poukazu musí být využita v jedné objednávce. Dárkové poukazy také nelze sčítat a v jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kód. Také mají dárkové poukazy omezenou platnost, která je vždy uvedena u konkrétního dárkového poukazu.
 • Slevové kódy (s výjimkou kódu na dopravu zdarma) je možné uplatnit jen na slevu z kupní ceny zboží, ne na náklady na balné, poštovné apod. V každé objednávce je možné zadat jen jeden slevový kód.
 • Po uhrazení ceny zboží vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou vám zašleme v elektronické podobě e-mailem.

 

5. Jak a kdy vám zboží doručíme?

 • Zboží odesíláme co možná nejdříve. V případě, že si dodávka výjimečně vyžádá delší období, vás o termínu dodání bezodkladně informujeme. Pokud se nedohodneme jinak, dodáme vám zboží vždy do 30 dnů od uzavření Smlouvy, v opačném případě můžete odstoupit od Smlouvy a my vám vrátíme uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud jste je platili.
 • Můžete si vybrat z různých způsobů dopravy, které uvádíme zde.
 • Poštovné a balné je účtováno dle aktuálního sazebníku, který se vám vždy objeví v rámci objednávkového procesu.

 

6. Jak funguje přeprava a dodání zboží?

 • Zboží vám dodáme na místo určené v objednávce. Vy jste pak povinni toto zboží při dodání převzít. V případě, že zboží nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy a v takovém případě máme právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených.
 • V případě, že je zboží z důvodů na vaší straně nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží doporučujeme pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto ihned oznámit přepravci. V případě, že bude obal zboží porušen, nemusíte zásilku od přepravce převzít.
 • Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny (včetně nákladu na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.

 

7. Jak je to s odstoupením od Smlouvy a vrácením zboží?

 • Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
 • Vezměte prosím na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě:
  1. kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
  2. pokud se jedná o zboží, které není možné vrátit z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a které jsme vám dodali v zapečetěném obalu a vy jste tenhle obal rozbalili;
  3. pokud bylo zboží po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • Pro odstoupení od Smlouvy můžete využít vzorový formulář, který najdete jako přílohu těchto Podmínek.
 • V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte zboží a my vám vrátíme zaplacenou kupní cenu včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme. Zboží nám musíte odeslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na zaslání zboží zpět k nám hradíte vy.
 • V případě odstoupení od Smlouvy vám vrátíme kupní cenu stejným způsobem, jakým jsme ji od vás původně přijali. V případě, kdy jste platili zboží na dobírku, vrátíme vám částku na bankovní účet, který nám sdělíte. Můžeme se ale dohodnout i na jiném vrácení kupní ceny. Kupní cenu vám vrátíme do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili. Platbu ale můžeme pozdržet až do chvíle, než nám dojde vrácené zboží zpět anebo do doby, než nám prokážete, že jste zboží odeslali (třeba potvrzením od dopravce).
 • Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako byste si ho prohlíželi v kamenném obchodě. Pokud zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním snížíte jeho hodnotu, můžeme vám vrátit částku sníženou o náklady na uvedení zboží do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům.
 • Zboží včetně všech případných dárků zašlete nebo osobně doručte na naši adresu SPECTRUM TRADING s.r.o., Vyžlovská 1b, Praha 10, 100 00. Zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku.
 • Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

 

8. Reklamace aneb jak je to s odpovědností za vady?

Pravidla reklamací

 • Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k užívání nebo používání, pokud je ke zboží potřeba.
 • Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou;
  2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k používání a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
  4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

 

Za uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

 • Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 • Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli věc používat. Třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení.
 • Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.
 • U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží.

 

Postup reklamace

 • Reklamaci uplaťte ideálně elektronicky na info@ziajaprotebe.cz, kde se dohodneme na dalším postupu. Můžete ji ale uplatnit i dopisem na naši adresu. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku, nebudeme na něj brát zřetel.
 • Zboží dodejte kompletní, tedy tak, jak jste jej od nás obdrželi, abychom mohli reklamaci posoudit.
 • Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:
  1. vaše kontaktní údaje;
  2. popis vady zboží (dodali jsme jiné zboží anebo jsou lahvičky prasklé);
  3. vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (požaduji nové zboží).
 • Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:
  1. dodání nové věci bez vady; nebo
  2. opravu věci,

 

ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 • V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:
  1. pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
  2. když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
  3. pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
  4. když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
 • Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.
 • Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený námi nebo výrobcem někdo jiný, kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte prosím vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 • Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

Vyřízení reklamace

 • Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.
 • Do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
 • Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.
 • Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

 

9. Jaká máme navzájem další práva a povinnosti?

 • Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
 • Při řešení sporů ze Smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

10. Závěrečná ujednání

 • S vašimi osobními údaji zacházíme v souladu s právními předpisy a chráníme je jako oko v hlavě. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Jak je to s ochranou osobních údajů naleznete ve zvláštním dokumentu zde.
 • Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Všechna práva k našemu e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez našeho souhlasu.
 • Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Při využívání e-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
 • Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.
 • Přílohu těchto Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

Tyto Podmínky platí od 1.1.2023

Znění obchodních podmínek platných od 17.5.2018 do 31.12.2022 ZDE

Aktuální obchodní podmínky v PDF formátu ZDE

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE