Věrnostní klub


PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO KLUBU ESHOPU ZIAJAPROTEBE.CZ

Výhody a nabídky Věrnostního klubu se vztahují pouze na nákupy v internetovém obchodě Ziajaprotebe.cz


Úvod

  1. Speciální program pro věrné zákazníky věrnostního klubu (Klub Ziajaprotebe.cz) je organizován a spravován společností Spectrum trading, spol. s r.o., IČ: 25639421 se sídlem U Půjčovny 3/969, Praha 1 – Nové měst
    Věrnostní systém je určen pro zákazníky věrnostního systému, kteří v internetovém obchodě Ziajaprotebe.cz na území České republiky nakoupili zboží.
  2. Cílem Věrnostního systému je odměňovat zákazníky Ziajaprotebe.cz, kteří jsou účastníky věrnostního systému a poděkovat jim za jejich věrnost a důvěru poskytnutím cenového zvýhodnění produktů Ziaja ltd. při splnění níže uvedených podmínek.
  3. Níže uvedené všeobecné podmínky Věrnostního systému stanovují práva a závazky jeho účastníků. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.ziajaprotebe.cz.

Všeobecné podmínky Věrnostního klubu

Definice:

1 „Klub Ziajaprotebe" je věrnostní systém organizován a spravován společností Spectrum trading s.r.o. ., který umožňuje získat účastníkům věrnostního systému speciální odměnu na základě počtu nasbíraných věrnostních bodů.

2 „Zákaznický účet" je účet registrovaného zákazníka věrnostního systému. Obsahuje informaci o počtu nasbíraných věrnostních bodů.

3 „Věrnostní bod – „kozička" – reprezentuje hodnotu získanou za nákup produktů Ziaja účastníkem věrnostního programu.

4 „Internetový obchod Ziajaprotebe.cz" - prodejní místo kosmetických výrobků značky Ziaja ltd. označené logem značky Ziaja ltd. dostupné na internetových stránkách www.ziajaprotebe.cz.

5 „Účastník věrnostního systému Ziajaprotebe" – je registrovaný zákazník do věrnostního klubu Ziajaprotebe, který dal souhlas se svou registrací do Věrnostního systému dle stanovených podmínek. Souhlas je udělen elektronicky při registraci v internetovém obchodě Ziajaprotebe.

1 Podstata Věrnostního systému

1.1 V rámci věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému věrnostní body - kozičky na svůj zákaznický účet za jím realizované nákupy kosmetických produktů Ziaja ltd. v internetovém obchodě ziajaprotebe.cz.

1.2 Účastník věrnostního programu je identifikován – spojen se svým zákaznickým účtem pomocí emailové adresy a hesla.

1.3 Výměnou za nasbírané věrnostní body může Účastník věrnostního systému získat cenově zvýhodněné produkty Ziaja dle zde definovaných pravidel.

1.4 Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané věrnostní body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního systému.

1.5 Nasbírané věrnostní body nelze směnit za peněžní hotovost.

2 Účast ve Věrnostním systému

2.1 Účastníkem věrnostního systému se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního systému účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

2.2 Účast ve Věrnostním systému je osobní a nepřenosná.

2.3 Každý Účastník věrnostního systému může sbírat věrnostní body pouze na jeden zákaznický účet.

2.4 Aby mohl být zájemce zařazen do Věrnostního klubu Ziajaprotebe, musí vyplnit a potvrdit registrační formulář, který je k dispozici v internetovém obchodě na adrese:  https://www.ziajaprotebe.cz/registrace/ v elektronické podobě. Vyplňované údaje musí být kompletní a pravdivé.

2.5 Spectrum trading spol. s r.o. si vyhrazuje právo nezaregistrovat do databáze zájemce, kteří předložili formuláře, ve kterých jsou údaje neúplné.

3 Systém sbírání věrnostních bodů na Věrnostní účet Účastníka věrnostního systému:

3.1 Spectrum trading spol. s r.o. se zavazuje účastníkovi věrnostního systému přiznat věrnostní body za nákup kosmetických výrobků v internetovém obchodě Ziajaprotebe.cz .

3.2 Počet přiznaných věrnostních bodů odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách českých (Kč). Za každých utracených 300,- Kč náleží účastníkovi věrnostního programu 1 věrnostní bod - kozička.

3.3 Spectrum trading, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit systém přidělování bodů.

3.4 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě ziajaprotebe.cz budou Účastníkovi věrnostního systému na jeho zákaznický účet.

3.5 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě Ziajaprotebe.cz jsou věrnostní body přiřazeny všem registrovaným zákazníkům a to automaticky hned po uskutečnění transakce.

3.6 V případě nepřihlášení k zákaznickému účtu při nákupu v internetovém obchodě Ziajaprotebe.cz si Spectrum trading, spol. s r.o. vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body a účastník věrnostního programu přichází o věrnostní body, které mohl získat za tento nákup.

3.7 V případě zakoupení dárkového voucheru budou věrnostní body přičteny tomu, kdo dárkový voucher zakoupí, a nikoli tomu, kdo voucher použije k úhradě za zboží.

4 Směna věrnostních bodů za slevu na kosmetický výrobek:

4.1 Směna věrnostních bodů může proběhnout pouze během nákupu kosmetických výrobků.

Směna věrnostních bodů za cenové zvýhodnění produktů Ziaja ltd. probíhá následujícím způsobem:

1 Kozička – sleva 30 Kč na jakýkoliv kosmetický výrobek*.

4.2 Sleva bude poskytnuta na kosmetický výrobek s výjimkou zvýhodněných balení 1+1 zdarma, dárkových kazet a dárkových poukazů. Pokud katalogová cena výrobku převyšuje slevu vybrané úrovně, účastník doplatí rozdíl mezi slevou a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku nižší než sleva vybrané úrovně, rozdíl účastníkovi nebude vyplacen. Slevu na kosmetický výrobek lze uplatnit pouze s nákupem jakéhokoliv dalšího produktu.

4.3 Nasbírané věrnostní body nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.

4.4 Účastník věrnostního systému může být kdykoliv na vlastní žádost vyřazen z databáze. V tomto případě zákazník kontaktuje call centrum či svou žádost na výmaz odešle na e-mailovou adresu: info@ziajaprotebe.cz. Spectrum trading s. r. o. si vyhrazuje lhůtu 30 dní ode dne obdržení žádosti k výmazu na tuto operaci.

4.5 Účastník svojí účastí ve Věrnostním klubu Ziajaprotebe.cz prohlašuje, že benefity získané na základě své účasti ve Věrnostním systému nebude jakkoli využívat (či nepřenechá třetím osobám k využití) k podnikatelským účelům.

4.6 Spectrum trading s. r. o. si vyhrazuje právo nepřiznat, nebo zpětně odebrat věrnostní body Účastníkům, kteří porušují pravidla stanovená v těchto Všeobecných podmínkách a nenapraví takové porušení ani v přiměřené lhůtě po upozornění ze strany Spectrum trading s. r. o. V případě opakovaného porušení Všeobecných podmínek může Spectrum trading s. r. o. přistoupit ke zrušení Věrnostního účtu. V takovém případě se neuplatní pravidla stanovená v čl. 4.3.

 

5 Ukončení nebo přerušení věrnostního systému

5.1 Spectrum trading s.r.o. . si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věrnostní systém.

5.2 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému bude společnost Spectrum trading s.r.o. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního systému na internetových stránkách https://www.ziajaprotebe.cz

5.3 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému může Účastník věrnostního systému uplatnit dosud nasbírané body a směnit je za cenové zvýhodnění kosmetických výrobků, nasbíral-li je v množství a čase nezbytném ke splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsanými v tomto dokumentu. V opačném případě nasbírané body propadají.

6 Ochrana osobních dat

6.1 Účastník věrnostního systému potvrzuje svým podpisem, že se seznámil, a že souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů.